Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Křížový vrch


Na Křížovém vrchu tyčícím se nad historickým centrem Českého Krumlova nachází osmiboká kaple Panny Marie Bolestné a sv. Kříže. Kaple byla vystavena roku 1710 a je zaklenutou osmidílnou klenbou se stanovou střechou. Dále ji zdobí lucerny a dvojitý kříž. Osmiboký ochoz je zaklenut valenou klenbou a tvoří pomyslnou bariéru a ochranu okolo celé kaple.


Vstupné:
Snížené vstupné:

Na Křížovém vrchu tyčícím se nad historickým centrem Českého Krumlova nachází osmiboká kaple Panny Marie Bolestné a sv. Kříže. Kaple byla vystavena roku 1710 a je zaklenutou osmidílnou klenbou se stanovou střechou. Dále ji zdobí lucerny a dvojitý kříž. Osmiboký ochoz je zaklenut valenou klenbou a tvoří pomyslnou bariéru a ochranu okolo celé kaple. Do ambitu objektu se dá vstoupit hlavním zdobeným portálem s volutovým štítem na severní straně nebo jižním portálem zpřístupněným dvouramenným schodištěm.

V době baroka přitahovala místa na kopcích pozornost lidí, a začali zde postupně vytvářet zde poutní místa. Zároveň lidé věřili v mystiku a magičnost těchto míst a jejich následné zbožštění spojené s intenzivním kultem Madony. Věřilo se, že uctíváním těchto míst se předejde živelným katastrofám a jiným pohromám hrozícím městu. Už z toho důvodu nechal v roce 1658 jezuitský kazatel Michal Koppe vztyčit tzv. španělský dřevěný kříž se vsazenou částečkou ze sv. Kříže, který měl město chránit před nepříznivým počasím a živelnými pohromami. Tento model byl dobově velice častý a oblíbený, jednalo se o tzv. „Wetterkreuz“ vyskytující se po celé střední Evropě. K dalšímu vývoji kaple a k současnému stavu třech křížů ochraňující celé město se váže celá řada legend, které mnohokrát mají reálné prameny v dobovém životě obyvatelstva.

Slohově celý areál kaple a osmibokého ochozu značně utrpěl negativními rekonstrukčními zásahy, devastací vandalů a tíhou doby. Nicméně v devadesátých letech minulého století byl pečlivě zrekonstruován dle dobových barokních podkladů, jeho mobiliář pečlivě zakonzervován a celá kaple byla znovu vysvěcena v roce 1991.

V současné době kapli spravuje českokrumlovská fara, která zde od roku 1991 každoročně koná pouť na svátek Povýšení sv. Kříže (14.9.).

Mapa:

Akce s článkem